Darbų saugos dokumentų rengimas

 • Darbo tvarkos taisyklės
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentų rengimas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai
 • Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareigų aprašas
 • Darbuotojo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareiginiai nuostatai (aprašymas)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų rengimas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas
 • Darbuotojų pareiginių nuostatų rengimas
 • Kontingento sąrašo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
 • Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo aprašas
 • Darbo tarybų rinkimo modulio parengimas
 • Kolektyvinės sutarties projekto bei kitų susijusių dokumentų parengimas
 • Evakuacinių planų braižymas
 • Transporto judėjimo teritorijoje schemos braižymas
 • Kopėčių, pastolių tikrinimo tvarkos dokumentų rengimas
 • Darbo įrenginių naudojimo instrukcijų rengimas
 • Asmens duomenų apsaugos politika
Susisiekime +370 609 11521, info@darbospecialistai.lt