Paslaugos

Darbo saugos dokumentacijos ruošimas.

Konsultacijos darbo saugos klausimais.

Profesinės rizikos vertinimas.

Darbuotojų  mokymų organizavimas.

Asmens duomenų apsaugos politikos diegimas.

+370 609 11521
info@darbospecialistai.lt