Paslaugos

Darbo saugos dokumentacijos ruošimas.

Konsultacijos darbo saugos klausimais.

Profesinės rizikos vertinimas.

Darbuotojų  mokymų organizavimas.

Asmens duomenų apsaugos politikos diegimas.

+370 627 37889
info@darbospecialistai.lt